Castingi

CASTING DO TELEDYSKU „JUŻ NIE WRÓCĄ”

1. Casting do teledysku orgaznizowany jest przez Zespół Grzane Wino

2. W castingu udział mogą brać zarówno dzieci jak i dorośli, w poszczególnych grupach wiekowych, w zgodzie z poniższymi wymogami:

* dziewczynka i chłopczyk – przedział wiekowy 5-8 lat blondynka i blondyn

* nastolatka i nastolatek – przedział wiekowy 15-17 lat – blondynka i blondyn

* kobieta – przedział wiekowy 25-35 lat – blondynka

* starsza para – przedział wiekowy 65-75 lat

3. Casting składać się będzie z 3-ch etapów

* eliminacje wstępne/preselekcje 9.IV-25.IV.2021r. – termin nadsyłania zgłoszeń

* półfinał 8.V.2021 r., w którym zostanie wybranych po 6 osób z danej grupy wiekowej spośród nadesłanych zgłoszeń. Osoby te zostaną zaproszone na casting finałowy. Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do kolejnego etapu tj. finału zostanie przekazana drogą elektroniczną, na wskazany przez zgłaszającego w formularzu adres mailowy

* finał, na żywo 19.V.2021 r. – wybranie przez Jury po 2-osoby z danej grupy wiekowej. Finał castingu odbędzie się w Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie o godz. 18-tej. Termin ogłoszenia wyników nastąpi 19.V.2021 r. , po zapoznaniu się z prezentacjami uczestników podczas części finałowej, po zakończeniu obrad.

4. Zgłoszenie do castingu: PRE-selekcje – przesłanie poprawnie wypełnionych formularzy oraz pliku nagranie 2 minutowe. Ponadto prosimy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe. Tylko poprawne zgłoszenia (wszystkie pola uzupełnione, zgody i klauzule podpisane) kwalifikują się do półfinału.

5. Zadania castingowe:

*Nagranie – do utworu „Już nie wrócą” zespołu Grzane Wino https://www.youtube.com/watch?v=_xF3o6WgjgY kandydat zgadza się odegrać scenkę, która kojarzy mu się z tą piosenką. Uczestnik wybiera dowolny fragment, interpretuje go w sposób dowolny, natomiast całość powinna nawiązywać do postaci z grupy wiekowej , w której kandydat się zgłasza oraz do czasów PRL. Dopuszczalny czas nagrania to 2 minuty. Uczestnik przesyła swoje nagranie poprzez wetransfer, umieszczając odpowiedni link w wyznaczonym miejscu. Pod uwagę brane będą strój, wygląd, charakteryzacja, zrozumienie tematu oraz wcielenie się w rolę.

*Zadaniem w finale, będzie zagranie wybranej przez reżysera scenki ze scenariusza (w zgodzie grupą wiekową), przed kamerą. Spośród wszystkich kandydatów decyzją Jury zostaną wyłonieni uczestnicy, którzy wezmą udział w nagraniu teledysku. Czas realizacji teledysku to miesiące wakacyjne.

6. Uczestnictwo w castingu oraz teledysku jest dobrowolne, nieodpłatne, zaś zgłaszający się wyraża zgody na poszczególne kwestie zawarte w regulaminie szczegółowym oraz załącznikach.

7. Zgłoszenia przesłane przed i po czasie, nie będą brane pod uwagę

Do pobrania regulamin szczegółowy – PDF

Do pobrania oświadczenie dla osób nie pełnoletnich – PDF